Langelandsstølen

Langelandsstølen Tomannsbustad

Langelandsstølen Einebustad


Langelandsstølen


Langelandsstølen er eit nytt boligfelt like aust for Heiane og er utvikla av Blink Hus Valvatne.


Boligfeltet består av 16 bueiningar fordelt på 8 tomannsbustader, 13 einebustadtomter og 5 einebustader.


Me har hatt kontrakt på 14 bueiningar fordelt på 7 tomannsbustader og 5 einebustader.Bilder på denne siden er ilustrasjonsbilde og henta i frå Blink Hus Valvatne.

Ring oss i dag på

53 41 33 33 eller send oss ein epost til post@noavvs.no