Langelandsstølen

Langelandsstølen Tomannsbustad

Langelandsstølen Einebustad


Langelandsstølen Einebustad

Bilder kommer iløpet av høsten 2019

Langelandsstølen


Langelandsstølen er eit nytt boligfelt like aust for Heiane og er utvikla av Blink Hus Valvatne.


Boligfeltet består av 16 bueiningar fordelt på 8 tomannsbustader, 13 einebustadtomter og 5 einebustader.


Me har hatt kontrakt på 14 bueiningar fordelt på 7 tomannsbustader og pr.dd. 3 einebustadtomter.Bilder på denne siden er ilustrasjonsbilde og henta i frå Blink Hus Valvatne.

Ring oss i dag på

53 41 33 33 eller send oss ein epost til post@noavvs.no

© Copyright. All Rights Reserved.